Királycsinálók

Királycsinálók – ciklus

A torony - részlet

Vízmélyére nem volt jellemző a hangoskodás és a civódás. Itt békés, dolgos emberek éltek, akik nehéz munkájuk végeztével csak pihenésre, melegre és otthoni jó szóra vártak. Minden, ami nem ilyen volt, az a kikötő, a sárnegyed és a vigalmi negyed közelében volt keresendő. Itt
dívott a settenkedés, tolvajlás, a csalárdság.
Az élni akarók loptak bárkitől, de az éhes gyomor a gyilkosságtól sem riad vissza. Sárnegyed lakói egy luk nélküli lábbeliért az életüket is kockáztatták, s a másik élete fikarcnyit sem ért. Telve voltak a cellák, kalodák, sokszor csattant a korbács és szinte minden
hétre jutott egy akasztás. Ahogy az idő télbe fordult, a deres kötélen egyre fiatalabbakat hintáztatott a jeges szél.

A fényjáték színe folyamatosan változott, egyre sötétebbé vált, amíg el nem érte mélysötét fekete voltát. Nem tudták, minek a megtestesülését látják, de áradt belőle a fagy dermesztése. Azonnal lehűtötte a levegőt és megfagyasztotta a környezetében lévő zöldellő növényeket. Elvette az életüket. A hideg csak hömpölygött, további életeket, elpusztítható lelkeket keresve. A gonoszság szétterült a tájon. A végtelen sötétségből testek anyagiasultak a liget szélén. Hat szürke bőrű, foszlott húsú élőholt harcos és egy emberszerű lény körvonalai látszódtak a mágia körében.
A ghoul hosszú nyelvét a pap irányába nyújtotta, s a levegőt ízlelve felé fordult.
– Aisteen szent nevére, csak emlegetni kellett őket! Élőholtak! – kiáltott Derek, majd háromkeresztes szimbóleumát markolva istene mellett kért menedéket.

Látomások vagy babonák?
Árnyszívű pokol katonák
döntenék romba e világot,
ellopva az élettől a lángot?

Parancsolom e halálseregnek,
kikben lélekmorzsák peregnek,
tisztuljanak e szent, bűvös körből,
Ne ihassanak többet a könnyből!

Keresnivalótok sosem volt e földön,
lélektelen testetek maga is csak börtön.
Aisteen szent nevére elűzlek titeket,
s lészen e tájon megszentelt kikelet!

A harcos zombik közül három mozgása lelassult, majd Derek szimbóleumát meglátva sikítani és hátrálni kezdtek.